Chương trình

Khoá học MAKEUP ARTIST 4.0:

CHUẨN HOÁ KIẾN THỨC CỌ, DA & NỀN của Pro Academy chính là khoá học mang tới cho bạn đúng thứ bạn cần trong mùa dịch này. Dưới sự đứng lớp của Ms. Thanh Phan – Giám đốc Điều Hành của PRO ACADEMY bằng phương pháp VIRTUAL TRAINING áp dụng phương pháp dạy trực tuyến TƯƠNG TÁC CAO.

Chắc chắn khoá học này giúp bạn TRANG BỊ KIẾN THỨC BÀI BẢN, CHUẨN HOÁ Và thu hoạch kinh nghiệm nghề nghiệp, mở rộng tư duy làm nghề để nắm lợi thế hơn, nổi bật hơn so với các artist khác chung ngành!

Lịch Khai Giảng

Khóa học sắp bắt đầu

Lịch dự kiến

Giới thiệu khóa học

Nội dung Khoá học Makeup Artist 4.0

Chuẩn hoá kiến thức cọ, da & nền của Pro Academy chính là khoá học mang tới cho bạn đúng thứ bạn cần trong mùa dịch này. Dưới sự đứng lớp của Ms. Thanh Phan – Giám đốc Điều Hành của Pro Academy bằng phương pháp Virtual Training áp dụng phương pháp dạy trực tuyến tương tác cao.

Chắc chắn khoá học này giúp bạn trang bị kiến thức bài bản, chuẩn hoá Và thu hoạch kinh nghiệm nghề nghiệp, mở rộng tư duy làm nghề để nắm lợi thế hơn, nổi bật hơn so với các artist khác chung ngành!

Cảm nhận học viên

Nội dung Khoá học Makeup Artist 4.0

Chuẩn hoá kiến thức cọ, da & nền của Pro Academy chính là khoá học mang tới cho bạn đúng thứ bạn cần trong mùa dịch này. Dưới sự đứng lớp của Ms. Thanh Phan – Giám đốc Điều Hành của Pro Academy bằng phương pháp Virtual Training áp dụng phương pháp dạy trực tuyến tương tác cao.

Chắc chắn khoá học này giúp bạn trang bị kiến thức bài bản, chuẩn hoá Và thu hoạch kinh nghiệm nghề nghiệp, mở rộng tư duy làm nghề để nắm lợi thế hơn, nổi bật hơn so với các artist khác chung ngành!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Makup Artist 4.0”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Social Stream

Hoạt động trên mạng xã hội

Khóa học tương tự

Scroll to Top

Đăng ký khóa học