Makeup Artist 4.0

Book Event

1 Chỗ
Available Tickets: 100
The 1 Chỗ ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
2 chỗ
Available Tickets: 100
The 2 chỗ ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
3 chỗ
Available Tickets: 100
The 3 chỗ ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

Th2 06 - 10 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm

Local Time

  • Timezone: Asia/Ho_Chi_Minh
  • Date: Th2 06 - 10 2022
  • Time: 8:00 am - 6:00 pm

Cost

3.000.000 đ

Virtual Event

Organizer

Pro Academy
Phone
+1(825)996 6789
Email
thanh@proacademy.vn
Website
https://proacademy.vn/
ĐĂNG KÝ

Next Occurrence

QR Code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top