Tôi là Hoa Nguyễn,
Pro Academy Makeup Artist

  • Top 6 NYX face awwards 2017
  • Giải tác phẩm ảnh được yêu thích nhất ( M.A.C halloween 2017 )
  • Giải hình tượng sáng tạo ( M.A.C halloween 2017 ) 
  • Giải nghệ thuật M.A.C halloween ( 2017 ) 
  • Giải super magic award ( của MUAVN halloween challenge 2018 ) 
  • Giải nhân vật special effect/ body painting của năm ( VietNam makeup award 2019 của hội nghiệm Makeup )
  • Giải creative artist award  ( M.A.C the art of colors 2019 do M.A.C và MUAVN tổ chức ) 
  • Giải the pro artist award ( của Pro Academy )
  • Giải Avant – Garde ( của M.A.C halloween night 2019 ) 


Facebook-f


Instagram


” Mỗi chúng ta được sinh ra với một phiên bản gốc thì đừng chết như 1 phiên bản sao chép “

-Diane Arbus-

Liên hệ với tôi

Rate this page
Scroll to Top